abstractright abstractright

Stadsplanering och planläggning

Genom stadsplanering, planläggning och planering av markanvändningen och stadsmiljön skapar man funktionell och visuell kvalitet i livsmiljön. Vi erbjuder städer, kommuner och byggföretag samt andra samarbetspartner gedigen erfarenhet och mångsidigt kunnande inom stadsplaneringens olika delområden. I vår verksamhet uppskattar vi innovativa lösningar och en interaktiv planeringsprocess.

Vi erbjuder mångsidigt kunnande som täcker hela det vidsträckta fältet av stadsplanering.

Våra kompetensområden

  • Planering av markanvändning, planläggning och utredningar
  • Konsekvensbedömning och bedömningsverktyg
  • Strategier, strukturmodellarbeten, utvecklingsbilder
  • Detaljplanering och kvartersplaner
  • Interaktion, stadsforskning, barometrar
  • Stadsbilden och närmiljön, bl.a. planer, anvisningar, handböcker och konsekvensbedömningar
  • Utveckling av centra: idéplaner och allmänna planer samt den offentliga stadsbilden
  • Planering av stadsmiljö, arkitektur och formgivning
  • Arkitektplanering av krävande tekniska konstruktioner, bl.a. broar och bullerhinder
  • Tillgänglighet i anslutning till planeringen av stadsmiljön