abstractright abstractright

Stödtjänster

Stödtjänsterna till avtalskunder nås per e-post eller telefon.

Stödbegäran får en ticket i uppdragshanteringsprogrammet och ett nummer med vilket stödbegäran behandlas.

En stödbegäran kan behandlas mycket snabbare om kunden ger grundläggande information om behovet av stöd genast när han eller hon tar kontakt första gången:

  • Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress.
  • Vilken programvara eller version är i användning?
  • Vad var arbetsföljden före felsituationen?
  • Hur uppstår felsituationen?
  • Gav systemet några felmeddelanden? Vilka? Är det möjligt att skicka in felmeddelandet i form av ett skärmklipp (som jpeg-fil) eller som text?
  • Har felet förekommit tidigare? I vilken situation?
  • Utförde man uppdateringar eller installationer på arbetsstationen eller servern samtidigt när felet uppkom?
  • Upprepas felet på andra arbetsstationer?