abstractright abstractright

Trafikmodeller

Vi modellerar och undersöker behoven i trafiksystem och konsekvenserna av trafikmässiga lösningar på ett heltäckande sätt.

Trafikmodeller är viktiga redskap i många olika uppgifter från strategisk planering av trafiken till planeringen av fysiska konstruktioner. Vi erbjuder modelleringstjänster på alla planeringsnivåer. Vårt mångsidiga kunnande inom trafikmodellering utnyttjas i olika skeden av planeringen av stora projekt som kräver kunskaper på många områden.

Vi kan modellera och simulera verksamhet inom nästan alla transportformer. Vi producerar 3D-virtualmodeller, simuleringar och åskådliggörande material på den precisionsnivå som kunderna behöver.

Produkter och tjänster:

  • Uppgörande och bedömning av trafikmodeller
  • Trafikutredningar på planläggningsnivå och strategisk nivå
  • Trafikprognoser för trafiksystem
  • Detaljerade simuleringar och funktionalitetsgranskningar för trafik
  • Utredning av trafikkonsekvenser
  • Modellering och simulering av kollektivtrafiken
  • Modellering och simulering av godstransporter och logistiska system
  • Simulering av lätt trafik
  • Representation, försäljning och utbildning för programvaror