abstractright abstractright

Trafikplanering

Med stöd av vår gedigna expertis inom trafikplanering säkerställer vi effektiva och fungerande planeringslösningar för mångsidiga trafikplaneringsobjekt.

Vi erbjuder vårt omfattande kunnande inom trafikplanering för olika skeden i planeringen från planläggningen till planeringen under pågående byggarbeten. Vårt mål är att planera smidiga och trygga lösningar för fotgängare, cyklister, kollektivtrafiken och de olika formerna av fordonstrafik.

Vår kundkrets består bl.a. av städer, kommuner och byggföretag, och vi samarbetar med arkitekter och experter inom andra planeringsområden. Våra sakkunnigtjänster omfattar följande kompetensområden:

Exempel på våra planeringsobjekt

 • Centrumområden, bostadsområden och gator
 • Trafikplanering för planläggning
 • Parkeringsanläggningar, köpcentra, resecentraler, logistikcentraler och trafikterminaler
 • Hamn-, sjukhus- och skolområden

Exempel på våra produkter

 • Trafiknätsplaner
 • Trafikplaner för general- och detaljplaner
 • Planer för trafikregleringar på gator och andra områden
 • Planer för fotgängar- och cykeltrafik
 • Parkeringsutredningar
 • Planer för parkeringsanläggningar
 • Transportstråkutredningar
 • Planer för servicetrafik
 • Planer för räddningsvägar
 • Trafikarrangemang under pågående byggarbeten