abstractright abstractright

Trafiksäkerhet och smart mobilitet

Vi främjar en tryggare trafik och trafikmiljö samt för smart mobilitet och tar hänsyn till miljö och trivsel i arbetet.

Vi utför uppdrag från små objektsspecifika planer till fleråriga serviceavtal. Vi gör också stora satsningar på serviceutveckling och projektidéutveckling.

Vi lägger särskild vikt på samverkan med kunden och effektiv projektledning. Vi anpassar alltid metoderna och verksamhetssätten efter kundernas behov och mål.

Produkter och tjänster:

• Planer för hållbar mobilitet för kommuner och ekonomiska regioner

• Trafiksäkerhetsaktörstjänster

• Trafiksäkerhetsutredningar och -undersökningar

• Trafiksäkerhetsinspektioner, auditeringar

• Trafiksäkerhetsplaner för skolor och skolmiljöer

• Åtgärder för lugnare trafik, åtgärdsplaner

• Konsekvensuppskattningar, HEAT-räkningar

• Behandling av initiativ

• Instruktions- och verksamhetslinjearbeten

• Tillgänglighetsprogram och -planer

• Planering av stadscentra

• Anslutningsparkering, cykelparkering