abstractright abstractright

Trafiksystemarbete

Vi stödjer den effektiva användningen av samhällets resurser genom helhetsmässig trafiksystemplanering och skapar förutsättningar för trygg mobilitet och smidiga transporter.

Vi är Finlands ledande expert inom trafiksystemplanering och trafiksystemplaner. Vår erfarenhet och kompetens inom alla delområden av trafiksystemarbete på olika håll i Finland säkerställer att planerna är både realistiska och verkningsfulla. Vi säkerställer även att planerna omsätts framgångsrikt i praktiken.

Produkter och tjänster:

  • Regionala och riksomfattande trafiksystemplaner
  • Sammanpassning av regionutvecklingen och utvecklandet av trafiksystemet
  • Samordning av trafiksystemarbetet
  • Utveckling av trafiksystemplaneringen och -arbetet