abstractright abstractright

Trafikundersökningar

Vi utför trafikundersökningar för att producera information för planering av trafiksystemet på strategisk nivå och för enskilda behov.

Vi planerar, samordnar och genomför mångsidiga trafikundersökningar och -räkningar. Dessutom analyserar och rapporterar vi resultaten i en form som kan utnyttjas inom planeringen och utvecklingen.

Vi använder ett brett urval utrustning för trafikräkningar och trafikundersökningar. Vi utför såväl enskilda räkningar som omfattande trafikundersökningar i stadsregioner efter kundens tidtabeller och informationsbehov.

Produkter och tjänster:

  • Fordons-, fotgängar- och cyklisträkningar
  • Undersökningar av genomfartstrafik och destinationsundersökningar
  • Enkäter, analys av material och rapportering av resultat
  • Kvalitativa undersökningar
  • Programmering och utveckling av trafikundersökningar