abstractright abstractright

Underhåll av broar och krävande tekniska konstruktioner

Tjänsterna omfattar både nybyggande och reparation och förnyande av gamla konstruktioner.

Sito har den expertis och de behörigheter som behövs för att genomföra projekt av olika kravnivåer och storlekar samt för att övervaka beställarens intressen i projekt för byggnad av krävande tekniska konstruktioner av olika slag.  Beträffande broar har vi behörighet för projekterings- och övervakningsuppgifter samt flera års erfarenhet av allmänna inspektioner och specialinspektioner av broar. Tjänsterna tillhandahålls av experter och planerare på serviceområdena Projektering och Underhåll samt Broar och konstruktioner.

Vi har dessutom flera övervakare med säkerhetskoordinatorutbildning och många års erfarenhet av säkerhetskoordinering.

Våra experttjänster för upprätthållandet av krävande tekniska konstruktioner (broar och andra specialkonstruktioner) står till kundernas förfogande också i alla uppgifter som gäller uppföljningen av konstruktionernas tillstånd, åtgärdsprogrammering, planering av reparationsinvesteringar och genomförandet av dem.

Vi kan erbjuda projektspecifikt definierade kundvänliga tjänstepaket som ger flexibilitet och kostnadseffektiv projektledning. På hela Sitokoncernens nivå kan vi tillhandahålla tjänsterna som en enda helhet från den preliminära planeringen av projektet till programmeringen av underhållet.