abstractright abstractright

Virtuella modeller

Vi producerar åskådlig information och digitala applikationer för olika skeden i den bebyggda miljöns livscykel. Informationen kan användas mycket mångsidigt på internet och i mobila användargränssnitt.

Vi producerar planerna i allt större omfattning med datamodeller i 3D-format, även om vi också producerar 3D- och datamodelleringsmaterial i projekt som fortfarande fungerar i en traditionell 2D-miljö.

Under planeringen skapar vi kombinerade modeller av modeller från olika planeringsområden och publicerar dem på önskad kvalitetsnivå för intern eller extern kommunikation. Vid behov producerar vi de olika materialen för önskade integrerade tjänster, där de utgör delar av andra livscykelskeden. Exempel på detta är energiberäkning, tillgångshantering, processer för drift och underhåll, stöd till slutanvändarnas processer.

Det är viktigt att identifiera processkedet och användarbehovet. I vissa fall räcker det med en 3D stillbild, men för de mest omfattande behoven kan vi producera en 2D-3D-4D-modell för en hel stad, inklusive en tjänst för underhåll och uppdatering samt mobila och webbaserade 3D-användargränssnitt till materialen.  Vi utvecklar våra tjänster i allt större omfattning utgående från standardiserade format för datamodeller och datagränssnitt.

Vi deltar aktivt i nationella datamodellprojekt och följer aktivt med den internationella utvecklingen i branschen. Vi har en innovativ attityd till framtidens integrerade datamodelltjänster och tillämpar bästa praxis för att effektivisera kundernas verksamheter och utveckla helt nya funktioner.

Ta kontakt, om du vill veta mer.

Ta del av våra referensprojekt