abstractright abstractright

Konsultering av infrastrukturledning

Vi erbjuder mångsidiga konsulttjänster för infrastrukturledning. Vi hjälper kunden att skapa sig en bild av läget. Utveckling av strategin, processerna och verksamhetsmodellerna utgör kärnan av vår servicehelhet. Vi vill hjälpa våra kunder att genomföra förändringar på många olika sätt.

Vi är ett multiprofessionellt kluster av infrastrukturledning, och vi erbjuder kunderna vårt stöd när det gäller att:

 • hantera lägesbilden
 • inrikta verksamheten och öka kundorienteringen
 • verkställa av förändringar, interaktion och kommunikation
 • utveckla verksamhetsmodeller och strukturer samt genomföra krävande utvecklingsprojekt.

Produkter och tjänster

Information och ledning med information

 • Lösningskonsultering
 • Föregripande, kartläggning av nuläget, uppföljning
 • Informationsredskap som stödjer ledningen

Ledande av förändringar

 • Stöd för förändringsledning
 • Konsultering för kommunikation och interaktion
 • Planering och stöd för utvecklingsprojekt

Ledning av produkter och tjänster

 • Strategier
 • Verksamhets- och affärsplaner
 • Servicestrukturer och -processer
 • Servicenätverk

Ekonomiledning

 • Affärsplaner
 • Operativ effektivitet