abstractright abstractright

Landskapet

Vi erbjuder mångsidig expertis inom miljö- och landskapsplanering för både byggda och obyggda miljöer.

Våra tjänster täcker såväl omfattande kulturmiljö- och trafikledsmiljöhelheter som planering av parker och gårdar på detaljnivå. Vi har särskilt starkt kunnande inom planering som anknyter till vattendrag, såsom naturenlig hantering av dagvatten, hamnmiljöer och strandbyggande.

Vi har gedigen expertis även inom planering av historiska miljöer, trafikledsarkitektur och gatumiljöer samt planering av olika tak- och takdäckskonstruktioner.

Dessutom har vi lång erfarenhet av landskapsutredningar och landskapsvårdsplaner och olika planläggningsrelaterade utredningar. Vi behärskar också konsulttjänster inom planering, byggande och underhåll.

Omfattande samarbete för kundernas bästa

Vi samarbetar i alla projekt med andra service- och kompetensområden inom Sito efter behov. I specialfrågor anlitar vi våra samarbetspartner och Sitos egna experter i olika branscher exempelvis beträffande interaktion, dagvattenmodellering eller historiska objekt. Tack vare det multiprofessionella samarbetet kan vi skapa innovativa lösningar och utveckla vårt kunnande kontinuerligt.

I vårt planeringsarbete siktar vi på en fungerande, trygg och trivsam miljö som är en estetiskt högklassig och hållbar helhet in i minsta detalj. Vi beaktar alltid kulturhistoriska och ekologiska faktorer, och all planering utgår från principen om att ekosystemtjänsterna ska tryggas.

Vi använder de senaste programvarorna och geodatamaterialen i vårt arbete. Vi satsar på att göra våra planer åskådliga, och vid behov anlitar vi Sitos starka kompetens inom datamodellering efter beställarens behov och önskemål.

 Tjänster

  • Allmän planering och byggplanering av parker och grönområden
  • Miljöplanering som stödjer planeringen av markanvändningen
  • Landskapsutredningar och landskapsvårdsplaner
  • Dagvattenplaner och -utredningar
  • Planering av gatu-, väg- och banmiljöer
  • Planering av specialområden (bl.a. hamnar, områden med landskapsskador)
  • Planering av gårdar, gröntak och takdäck
  • Välmående miljö i den levande staden