abstractright abstractright

Markanvändning och planläggning

Vi skapar multiprofessionellt bra byggda miljöer genom att erbjuda alla tjänster från ett och samma ställe.

Som kund får du tillgång till vår entusiastiska och erfarna planerarkompetens som täcker alla delområden från rappa idéplaner till flexibla detaljplaner.

Till er tjänst har ni branschledande experter inom stads-, trafik- och landskapsplanering som tillämpar certifierade kvalitetsledningssystem och de mest krävande etiska, estetiska och ekologiska principerna i branschen.

Våra tjänster

  • Idéplaner, strategier, visionerVi utvecklar idéer för hållbar markanvändning och planläggningsprocesser i anslutning till dem i samarbete med våra uppdragsgivare.
  • UtredningarVi gör utredningar som anknyter till planläggningen med långvarig kompetens och erfarenhet.
  • KonsekvensbedömningVi utför konsekvensbedömningar i anslutning till planläggningen med multiprofessionell kompetens och korsvis jämförelse av konsekvenserna.
  • GeneralplanerVi utvecklar idéer för generalplaner och utarbetar planerna i samarbete med våra uppdragsgivare och berörda parter.
  • DetaljplanerVi utvecklar idéer för detaljplaner och utarbetar planerna i samarbete med våra uppdragsgivare och de berörda parterna.
  • Kvartersplaner och anvisningar för byggsättI utvecklar idéer och planerar kvarter och utarbetar de nödvändiga anvisningarna för byggsätt.
  • Modellering och visualiseringVi utarbetar data- och webbmodeller och visualiseringar för att främja högklassig planering, genuin växelverkan och en bra miljö.
  • PlaneringstävlingarVi deltar i planeringstävlingar för att vinna, utveckla vårt kunnande och lära oss nya saker.