abstractright abstractright

Tjänster till teleoperatörer

Vi levererar mätnings-, planerings- och projekteringstjänster för telenätverk. Vårt kundlöfte bygger på vår vision. Bra blir bäst. Den bästa blir föregångare.

Våra mångsidiga servicetjänster erbjuder kunderna kostnadseffektivitet, kvalitet och konkurrensfördelar. Vi erbjuder expert- och informationstjänster om stödjer våra kunder i hela landet i deras dagliga affärsverksamhet och i genomförandet av den strukturella förändringen av branschen.

Våra produkter och tjänster planeras, utvecklas och produceras i ett integrerat värdenätverk. I stället för “utläggning” av funktioner tycker vi att det är ändamålsenligare att tala om arbetsfördelning och partnerskap. Målet med vårt serviceutbud är att göra verksamhetsprocesserna enhetliga och att utforma dem till produkter.

Anskaffnings- och distributionstjänst för geodata – och kabelinformation

netti_aino

Aino- materialtjänsterna

Tjänsten gör det möjligt att lagra geodatamaterial i ett kompatibelt format för alla datasystem.