abstractright abstractright

Trafik

Vårt serviceutbud utsträcker sig från strategisk planering av verksamheten som gäller hela trafiksystemet till trafikplanering som gäller vår livsmiljö och till sakkunniguppgifter under byggnadstiden.

I vårt arbete betonar vi ett nytt grepp som betonar trafikpolitiken och förändringar i omvärlden samt en genuin och delaktighetsskapande användarorientering. Vi bidrar till att säkerställa fungerande och effektiva transporter som utgör en del av ett tryggt, miljövänligt och konkurrenskraftigt samhälle.

2016_liikennesuunnittelu_Uppsala1_150levTrafikplanering

Med stöd av vår expertis inom trafikplanering säkerställer vi effektiva och fungerande lösningar för mångsidiga trafikplaneringsobjekt.

 

liikenteenhallinta_pieniTrafikhantering

Vi garanterar funktionella lösningar trafikhantering med våra planerings- och experttjänster från planering till byggande.

 

liikennelaskenta_pieniTrafikundersökningar

Med stöd av vår vidsträckta trafikundersökningsverksamhet producerar vi information för planering av trafiken och trafiksystemet.

 

mallinnus_pieniTrafikmodellering

Vi modellerar och undersöker behoven i trafiksystem och konsekvenserna av trafikmässiga lösningar på ett heltäckande sätt.

 

litu_pieniTrafiksäkerhet och klok mobilitet

Vi främjar en tryggare trafik och trafikmiljö samt för smart mobilitet och tar hänsyn till miljö och trivsel i arbetet.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKollektivtrafik

Vi skapar ramarna för användarorienterad och högklassig kollektivtrafik som samtidigt kan ordnas effektivt.

 

2016_liikennejarjestelmatyo_150levTrafiksystemarbete

Vi stödjer den effektiva användningen av resurserna genom helhetsmässig trafiksystemplanering och skapar förutsättningar för trygg mobilitet och smidiga transporter.

Leppis_pieniSpårtrafik

Vi betraktar spårtrafiken som ett viktigt utvecklingsobjekt för Finlands konkurrenskraft. Vi betjänar våra kunder utgående från hållbar utveckling, miljöorientering och kundens behov.

 

satama_pieniLogistik

Vi säkerställer samhällets och företagens hållbara konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter genom utveckling av det logistiska systemet.