abstractright abstractright

Väg

Väg- och gatuplanering har långa traditioner inom Sito. Våra många planeringsobjekt runt om i landet är ett bevis på vår sakkunskap. Som vår kund får du sakkunniga och högklassiga konsulterings- och planeringstjänster för trafikförhållandena som vi levererad med uppriktig servicevilja.

Vi erbjuder konsulterings- och planeringstjänster för utveckling av väg-, gatu- och trafikförhållandena från identifieringen av projekt till genomförandet av upphandlingen och underhållet. Oavsett om det gäller en nyinvestering eller förbättring av en trafikled, en enskild anslutning eller en led för lätt trafik har vi de experter som genomförandet av projektet kräver. Vi presenterar planernas konkreta effekter åskådligt med hjälp av datamodellering och virtualmodeller.

UVäg-, gatu- och områdesplaneringtgångspunkten för våra tjänster är tanken om att planeringen och genomförandet av trafikleder är en del av en större samhällelig helhet där målet är en livsmiljö som är bättre för alla.

 

Väg-, gatu- och områdesplanering

– Behovsutredningar, projektbedömningar, riskbedömning av projekt

– Preliminära och allmänna planer för vägar, gator och områden

– Vägplaner

– Gatuplaner

– Byggplaner

– Upphandling av planeringstjänster

– Uppgifter för arbetsplatsservice

Sakkunnigtjänster inom drift och underhåll

– Inventeringar, konditionsundersökningar

– Programmering av förbättringen av konstruktioner och planer

– Ytbeläggningsprogrammering

– Underhållsplaner

Sakkunnigtjänster inom upphandling

Verksamhetslinjer, planeringsanvisningar