abstractright abstractright

Vi är ett multiprofessionellt företag inom infrastruktur, trafik, markanvändning, miljö och digitala tjänster. Våra mer än 500 experter erbjuder lättillgängliga tjänster och högklassig planering på tio orter. Våra tjänster omfattar alla skeden och deluppgifter inom planering tillsammans med konsultering av kundprocesser och informationstjänster.

Sitos framgångsfaktorer

2013_web_yritys_ikoni_01_kokemusErfarenhet Vi började år 1976 som en ingenjörsbyrå inom vägplanering. I dag är vi ett multiprofessionellt bolag inom infrastruktur. I vårt heltäckande serviceutbud kompletterar konsulttjänster, underhåll, byggherretjänster och informationstjänster varandra smidigt och naturligt. Sito har 40 års erfarenhet som servicebolag inom infrastrukturbranschen.

 

2013_web_yritys_ikoni_02_osaaminenKunnande Vi har mer än 500 skickliga proffs i vår tjänst. Vår personal har en mångsidig erfarenhet och utbildning; de flesta har teknisk utbildning (tekn.dr, tekn.lic., diplomingenjör eller byggmästare), men vi har också arkitekter, landskapsarkitekter, geografer, biologer, hortonomer och sociologer i vår tjänst. En vidsträckt och mångsidig expertis är Sitos starka sida.

 

2013_web_yritys_ikoni_03_parasDuuniBästa arbetsplatsen Vårt mål är att vara den mest eftertraktade arbetsplatsen i infrastruktursektorn. Vi arbetar målmedvetet för en allt bättre arbetsmiljö genom att utveckla ledarskapet, det interna samarbetet och de anställdas möjligheter att påverka sitt eget arbete och företagets verksamhet.

 

2013_web_yritys_ikoni_04_LaatuKvalitet Sitos kvalitetsledningssystem är BYKVA-certifierat (Byggandets Kvalitet BYKVA rf). Vår interna verksamhetssätt bygger på projektmodellen Prosito, som på ett praktiknära sätt kombinerar de bästa formerna av projektverksamhet som utvecklats under årtiondenas lopp. Vi betraktar vårt arbete, vår verksamhet och slutproduktens kvalitet med allvar och ambition.

 

2013_web_yritys_ikoni_05_kotimaisuusI personalens ägo Vi är det enda finländska expertföretaget i vår sektor och storleksklass som ägs av personalen: ”Suomalainen Insinööritoimisto”, ”Den finländska ingenjörsbyrån”. Vi betjänar våra kunder på vårt kontor i Esbo samt på de sex regionkontoren, som finns i Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Vasa  och Tammerfors.

 

2013_web_yritys_ikoni_06_kannattavuusResultatgivande Vår verksamhet ska ge resultat och vara lönsam – endast genom det kan vi trygga en meningsfull arbetsplats för våra anställda och utveckla vårt kunnande till kundernas fördel.

 

luotettava-kumppani-web-smallPålitlighet Vi är med i programmet Pålitlig partner och genom det i tjänsten Tilaajavastuu.fi.

 

 

MoCF_logo_130

Ansvar Vi är medlemsföretag i Cleantech Finland.

 

Historia i korthet

WEB2013_500x500_yritys_historiaVårt företag inledde sin verksamhet mitt under oljekrisen år 1976. Till följd av oljekrisen hade många planeringsbyråer råkat i ekonomiska svårigheter, och finlandskontoret för ett medelstort svenskt företag försattes slutligen i konkurs. På dessa ruiner grundade åtta unga ingenjörer som arbetat vid kontoret ett nytt företag, Suomalainen Insinööritoimisto Oy Sito, “den finländska ingenjörsbyrån Sito”. Det har gått nästan fyrtio år sedan dess, och företaget har vuxit från ett företag med ett par tiotal anställda till en multiprofessionell koncern med mer än 500 anställda

Den jämna tillväxten har från första början baserats på fördomsfri utveckling av informationstekniska lösningar och långsiktiga, kloka företagsarrangemang.