abstractright abstractright

Vi siktar i all vår verksamhet på att bygga en bättre livsmiljö. Vi erbjuder hållbara lösningar, där hörnstenarna utgörs av ekologiskt tänkande, resurshushållning och mänskligt välbefinnande.

Vår miljöpolitik

Miljöfrågor utgör en del av vår dagliga affärsverksamhet. Vi förbinder oss till att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och dessutom främja nivån på kundernas miljöskydd genom de tjänster som vi levererar.

Företagets ledning och samtliga anställda har förbundit sig till att i all sin verksamhet följa de principer som införts i systemet för verksamhetsstyrning enligt standarden ISO 14001

Miljöaspekterna i anslutning till vår verksamhet har identifierats och vi ställer upp mål i anslutning till dem. Genomförandet av såväl miljöpolitiken som målsättningarna granskas kontinuerligt och verksamhetsmodeller utvecklas med beaktande av de förändringar som sker i tjänstekoncept, verksamhetsmiljöer och lagstiftning.

Tapio Puurunen
Verkställande direktör, Sito Oy

 

Beaktande av miljön i projektarbete

Det är speciellt givande för oss att vi genom våra projekt kan påverka miljöns tillstånd och särskilt dess utveckling. Ansvar för en bättre gemensam miljö och främjandet av en hållbar utveckling är inbyggt i varje planeringsprocess. I planeringsarbetet innebär detta bland annat att användarnas behov, ekonomin, livscykeltänkandet och miljöaspekter beaktas alltid, oberoende av bransch.

Vid planeringen av hela projektets livscykel använder vi etablerade metoder, såsom livscykelbedömning, kolbalansberäkningar, naturenlig hantering av dagvatten och miljöklassificeringar. Det ända som är bestående är förändringen. Därför utvecklas vi våra tjänster och vår verksamhet kontinuerligt.

Miljö- och samhällsansvar

Mot en hållbarare livsmiljö

Ansvar och miljö är viktiga värden för Sito. De konkretiseras i både företagets och personalens vardag. Vi har förbundit oss till hållbar utveckling både i miljöfrågor och i våra samhälleliga och ekonomiska val.

För oss är hänsyn till miljöaspekter, energi- och materialeffektivitet, socialt ansvar och kulturella och ekonomiska faktorer grundläggande förutsättningar för en hållbar livmiljö.

I projektverksamheten syns ansvaret som etiskt högklassiga verksamhetssätt, öppen kommunikation och respekt för våra samarbetspartner och varandra. Internt i företaget innebär ansvar att vi kontinuerligt utvecklar personalens välbefinnande, hälsa, säkerhet och kompetens och att vi deltar i produktionen av ekonomisk välfärd i samhället.

Vi bär vårt miljöansvar genom att utveckla vår verksamhet på så sätt att den medför så små olägenheter för miljön som möjligt. Som stöd för ansvarsfulla val behövs alltid tillräckligt med information. Därför utbildar vi systematiskt vår personal och förverkligar vårt eget miljöprogram. Genom att öka personalens kunskaper om ansvarsfulla val kan vi också påverka hur ekologiskt människor handlar i vardagen utanför jobbet.