abstractright abstractright

Kvalitet har varit av största vikt för oss sedan företaget grundades. Ett framgångsrikt planeringsföretag kan inte göra avkall på planeringens kvalitet i något skede.

Vår kvalitetspolitik

Grunden för vår kvalitetspolitik utgörs av kundcentrering och kundnöjdhet. Hos Sito innebär begreppet ’kvalitet’ att koncernens hela verksamhet hålls på en stabilt hög nivå.

Förstklassig kvalitet betyder för oss att vi uppfyller villkoren i kundavtalen och kundernas förväntningar, att vår verksamhet är ansvarskännande, yrkeskunnig och innovativ. Vi förbinder oss till och förhåller oss till våra uppgifter på ett entusiastiskt och positivt sätt.

Sito följer ett verksamhetssystem som baserar sig på standarden ISO 9001. Ledningen och alla våra anställda fungerar enligt anvisningarna i systemet och är med om att kontinuerligt förbättra systemet.

Tapio Puurunen,
Verkställande direktör, Sito Oy

 

Långvariga kundrelationer är grunden för en hög kvalitet

Konsultverksamhet bygger på samarbete och förtroende mellan kunden och konsulten. Genom fasta och långvariga kundrelationer vill vi utveckla den ömsesidiga förståelsen och respekten tillsammans med kunderna.

Vår kvalitetspolicy siktar på kontinuerlig förbättring av verksamheten. Våra ledande principer är att göra allt rätt från första början och på en gång. För att uppnå målen använder vi tekniska redskap, etablerade arbetsmetoder, handböcker och anvisningar. De bästa förfarandena i vår projektverksamhet har samlats i projekthandboken Prosito. Den viktigaste faktorn är ändå våra anställda som producerar de slutprodukter som krävs.

För oss innebär hög kvalitet att vi uppfyller villkoren i planeringsavtalet och kundens förväntningar. Vår verksamhet är ansvarsfull och professionell och inriktad på att skapa nya lösningar och verksamhetsmodeller. Dessutom förbinder vi oss vid varje arbetsuppgift, och förhåller oss entusiastiskt och positivt till dem.