abstractright abstractright

Långsiktig ekonomisk planering är en av grundförutsättningarna för vår affärsverksamhet.

Koncernen

Vi betjänar våra kunder på vårt kontor i Esbo samt på de sex regionkontoren, som finns i Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Vasa och Tammerfors.

Koncernbolagen

Sito Oy (FO-nummer 2335445-0)
Verkställande direktör Tapio Puurunen, vice verkställande direktör Kimmo Anttalainen

Sito-rakennuttajat Oy (FO-nummer 2655301-7)

Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy  (FO-nummer 0739728-2)
Verkställande direktör Harri Tingander

Sito Liikkumispalvelut Oy (FO-nummer 2706618-1)
Verkställande direktör Jaakko Rintamäki

Sito Norge As
Verkställande direktör Roar Ødegård

Intresseföretag

Geotek Oy, som är specialiserat på grundundersökning och geoplanering

Sito Poland Ltd,  som är specialiserat på virtuella modeller och programvaruutveckling.