abstractright abstractright

Helsingin länsipuolisten ulkoilualueiden kehittämissuunnitelma

Sitossa laadittiin kehittämissuunnitelma, joka koski Helsingin kaupungin omistamia ulkoilualueita Helsingin kuntarajan länsipuolella. Työssä on huomioitu käyttäjien, liikuntaviraston sekä palveluntarjoajien näkökulmat.

​Ulkoilualueista mukana ovat Lähteelä, Elisaari, Karjakaivo, Pirttimäki, Luukki, Vaakkoi ja Salmi. Nykyisin näillä ulkoilualueilla mm. retkeillään, pyöräillään, hiihdetään, veneillään, telttaillaan ja matkailuvaunuillaan.

Työssä kehitettiin uusia toimintakonsepteja, jotka vastaavat nykytilaa paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden trendeihin.

Työn aikana identifioitiin käyttäjäprofiileja tuomaan uuden näkökulman alueiden kehittämiseen. Kehittämissuunnitelman ehdotukset sisältävät mm. saavutettavuuden, tiedottamisen, palvelumuotoilun ja uusien aktiviteettien ideointia sekä peruspalveluiden monipuolistamista. Ulkoilualueille on tulevaisuudessakin kysyntää nykyisten ja uusien harrastusten
sekä matkailun parissa. Kohteista koottiin visiokartat, jotka havainnollistavat olemassa olevien ja uusien palvelujen ja toimintojen mahdollista sijoittumista alueille.