abstractright abstractright

Holkenin maankäyttö- ja meluselvitys sekä korttelisuunnitelma

Selvityksellä tutkittiin miten uusi pientaloalue saadaan suojattua Kehä III:n liikennemelulta. Ratkaisuvaihtoehtoja haettiin erilaisilla meluesteratkaisuilla sekä rakennusten suuntaa, muotoa ja korkeutta muokkaamalla.

Korttelisuunnitelmassa suunniteltiin alueen kaupunkikuvallinen ilme ja erityisen tarkkaan tutkittiin rakennusten ja reittien korkeusasemat, koska maasto on hyvin haastava. Alueella on myös merkittäviä kulttuurihistoriallisia, maisemallisia ja luontoarvoja, jotka huomioitiin suunnitelmassa. Työ tehtiin asemakaavan ehdotusvaiheen rinnalla vuorovaikutuksessa Espoon kaupungin viranomaisten kanssa.