abstractright abstractright

Kankaan alueen kaavalliset selvitykset ja suunnitelmat

Jyväskylän keskustan Kankaan alueesta rakentuu eloisa urbaani asuinalue, Tourujokilaakso. Vanhat tehdasrakennukset ja uusi moderni rakennuskanta luovat ainutlaatuisen, asukkaita ja työpaikkoja houkuttelevan kaupunginosan, joka on seuraavina vuosikymmeninä Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke (30 ha). Liikenne-, maisema- ja hulevesisuunnittelun avulla pyrittiin ylläpitämään, kehittämään ja selkeyttämään arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen) kantavia ideoita. Yhtenä haasteena oli ratkaista kaupungin omat ristiriitaisetkin tavoitteet liikenteen suhteen. Keskusta haluttiin pitää toisaalta täysin kävelyalueena, mutta toisaalta sinne haluttiin mahdollistaa pääsy myös autolla. Liikenteellisesti löydettiin toimiva ratkaisu säteittäisten katujen, selkeän Shared Space -alueen ja pienen kävelyalueen yhdistelmästä. Teknisen haasteen suunnittelulle toi tavoite palauttaa Tourujoki vanhaan uomaansa. Suunnittelun aikana tutkittiin useita vaihtoehtoja ja arvioitiin niiden teknisiä ja taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia. Ajankohta 2/2012 – 1/2013.