abstractright abstractright

Kuntien palveluverkot uusiksi – palveluiden saatavuus ja saavutettavuus

Palveluverkolla tarkoitetaan eri palvelualojen asiakaspalvelutoimipisteistä koostuvaa, tietyllä maantieteellisellä alueella sijaitsevaa toimipisteverkostoa. Sito toteutti Lapin liitolle palveluverkkokuvauksen.

 

Palveluverkoiksi voidaan ymmärtää hyvin eritasoiset verkostot. Kyseeseen voi tulla yhden palvelualan palveluverkko (esim. kouluverkko), useiden palvelualojen muodostama palveluverkko (esim. kunnan hyvinvointipalveluiden palveluverkko) tai vaikkapa yhden kunnan tuottamien palveluiden muodostama palveluverkko (esim. kaupungin julkisten palveluiden palveluverkko).

Lapin kuntien yhteisenä tavoitteena oli selvittää Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumalli paremmin Lapin olosuhteisiin soveltuvana vaihtoehtona.  Tätä uutta palveluverkkoa tarkasteltiin laajemmin asukkaiden sijainnin, palvelukysynnän ja -tarpeen näkökulmista (palveluiden saatavuus) ja tavoitettavuuden (palveluiden saavutettavuus) näkökulmista.

Paikkatietopohjaisella tiedolla karttapohjassa havainnollistettiin alueellisia tai kuntakohtaisia kuntaparametreja työssäkäyntialueista, työllisyydestä, palveluiden sijainnista ja palvelualueista, asiakasvirroista, väestöstä ikäryhmittäin alueella, kaavoitetuista alueista sekä liikkuvuudesta alueella. Palveluverkkokuvaus toteutettiin nykytilana sekä tulevaisuuden tahtotilana. Tämä mahdollisti realistisen arvokeskustelun päättäjien välillä palvelujen turvaamisesta tai käytön tehostamisesta yli kuntarajojen.

Sito Oy vastasi Lapin kuntien talouden- ja toiminnan, aikaisempien selvitysten, paikkakohtaisen, alueellisen datan kuvaamisesta eri muodoin tilaajan käyttöön. Sito Oy:n toimi lisäksi aineiston tunnistamisessa yhteistyössä selvitysmiehen kanssa ja vastasi tiedon keräämisestä (mm. TK, THL, Lapin liitto, KELA).