abstractright abstractright

Vesistöseurannan digiloikka

Sitowise ja SYKE kehittävät uutta innovatiivista vesistöjenseurantapalvelua yhdessä Euroopan Avaruusjärjestön (ESA), viranomaisten sekä hankkeesta kiinnostuneiden yritysten kanssa.

Sitowise ja SYKE kehittävät uutta innovatiivista vesistöjenseurantapalvelua yhdessä Euroopan Avaruusjärjestön (ESA), viranomaisten sekä hankkeesta kiinnostuneiden yritysten kanssa. Kehitettävä palvelu hyödyntää uusia tarkkoja Sentinel-satelliittiaineistoja, paikannusta, kansalaishavainnointia mobiililaitteiden avulla sekä automaattista vedenlaadun mittausta. Järjestelmä toteutetaan Sitowisen LOUHI-paikkatietopalveluun.

Järjestelmä soveltuu erityisen hyvin samentuman, veden värin, liuenneen orgaanisen aineksen, klorofylli-a:n ja sinileväkukintojen seuraamiseen. Tavoitteena on toteuttaa sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille palvelu, joka korvaa ja täydentää perinteisiä vesinäytteenottoon ja analysointiin perustuvia menetelmiä. Palvelun avulla saadaan tietoa vedenlaadusta entistä tiheämmin, vaivattomammin sekä kustannustehokkaammin.

WONDER-palvelun kehittämiseksi järjestetään työpajoja, joissa pohditaan, millaisia ominaisuuksia järjestelmällä pitäisi olla, jotta se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla yritysten vesistönseuranta- ja laaturaportointitarpeeseen.

Seuraava WONDER-hankkeen tilaisuus:

https://www.sito.fi/ajankohtaista/tapahtumat/vesistotarkkailun-digiloikka-millainen-satelliittipohjaisen-seuranta-ja-raportointijarjestelman-pitaisi-olla/

Sentinel-2 kuva 24.4.2017. Alkuperäinen kuva ESA, prosessointi SYKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERWater quality monitoring service based ON space asset provided Data, crowd sourcing, Environmental modelling and Reporting – ESA Contract 4000120380/17/NL/US