abstractright abstractright

Ylläpidon hankkeita Sitossa

Sito on mukana useissa ylläpidon hankkeissa. Hankkeet liittyvät muun muassa teiden rakenteiden parantamiseen, kunnossapidon ohjeistukseen ja viestintään.

Liikennevirastossa on käynnistynyt päällystettyjen väylien ylläpitoon keskittyvä kehityshanke PYKE, jonka 13 osaprojektista kolmen toteutuksesta Sitolla on päävastuu. Nämä osaprojektit liittyvät tien rakenteellisen kestävyyden kannalta merkittäväksi tiedetyn tien kuivatuksen kunnossapidon ohjeistukseen, viestinnän sisältöön ja päällysteiden kunnon kuvaamiseen tavoitetason asetteluineen. Projektit tehdään yhteistyönä tiestön ylläpitoon erikoistuneiden konsulttien kesken yhdistäen kunkin konsultin vahvuudet. ”Yksin ei onnistu, tehdään yhdessä!”

HKR:lle on valmistumassa aluesuunnitelmien lähtötietona tehtävien kunto- ja tarvekartoitusten ohje. Ohjeessa verrataan kartoitusten tuloksia tilaajan asettamiin tavoitetasoihin.

Ely-keskuksille teemme erityyppisiä tiestön ylläpitoon liittyviä parannushankkeita. Perinteisien rakenteen parantamishankkeiden lisäksi teemme mm. sillan alikulkukorkeuden lisäämiseen tai tulvivan tieosuuden tasauksen nostoon tarvittavien tutkimusten ja toimenpiteiden rakennussuunnitelmia vaihtoehtovertailuineen sekä pienempiä korjaussuunnitelmia.