abstractright abstractright

Laatu on yhtiön perustamisesta lähtien ollut meille keskeisen tärkeää. Menestyvä suunnitteluyritys ei missään tilanteessa saa tinkiä suunnittelun laadusta.

Laatupolitiikkamme

Laatupolitiikkamme perustana on asiakaskeskeisyys ja asiakastyytyväisyys. Käsite ’laatu’ kattaa Sitossa konsernin koko toiminnan pitämisen vakaasti korkeatasoisena.

Korkeatasoinen laatu merkitsee meille sitä, että täytämme asiakassopimuksen ehdot ja asiakkaan odotukset, toimintamme on vastuuntuntoista, ammattitaitoista, ja innovatiivista. Sitoudumme ja asennoidumme tehtäviimme innostuneesti ja positiivisesti.

Sito noudattaa ISO 9001 standardiin perustuvaa toimintajärjestelmää. Johto ja kaikki työntekijämme toimivat järjestelmän ohjeiden mukaisesti ja osallistuvat järjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

Tapio Puurunen
toimitusjohtaja, Sito Oy

 

Kestävät asiakassuhteet korkean laadun perustana

Konsulttitoiminta perustuu asiakkaan ja konsultin yhteistyöhön ja luottamukseen. Kiinteiden ja kestävien asiakassuhteiden avulla haluamme kehittää keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta asiakkaidemme kanssa.

Periaatteitamme ovat ”tehdä oikein alusta pitäen” ja ”tehdä kerralla oikein”. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme teknisiä apuvälineitä, vakiintuneita työmenetelmiä, käsikirjoja ja ohjeita. Projektitoimintamme parhaat käytännöt on kiteytetty Prosito-projektikäsikirjaan. Tärkeimmässä asemassa ovat kuitenkin työntekijät, jotka tuottavat vaatimusten mukaiset lopputuotteet.